• ON AIRउकाली ओराली
  • UP NEXTनेपाल खबर

आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ को लागि मन्थली नगरपालिकाको बजेट ६५ करोड 


रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ को लागि ६५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रवार नगर सभामा मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश कुमार वस्नेतले मन्थली नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । नगरपालिकाले करिब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाले राजश्व परिचालन नीति, सार्वजनीक सेवा तथा क्षमता विकास नीति, सामाजिक विकास नीति, विद्युतीकरण, बजार विःतार, पर्यटन पूर्वाधार, अनुगमन तथा मुल्याङ्कन, आर्थिक विकास, वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवथापन, फोहोर मैला व्ययःथापन, वन संरक्षण लगायतका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरु सभामा पेस गरेको छ । नगरपालिकाले शिक्षा, ःवाःथ्य कृषि, सडक, विद्युत, खानेपानी, खेलकुद, गरिवि निवारण, संःथागत क्षेमता अभिवृद्धि, लैगिंक समानता, दिगो विकास, विपत व्यवःथापन, सुशासन,ःथानीय श्रोत साधन, वातावरण संरक्षण, गरिवि, पछौटेपन न्यूनिकरण लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । नगरसभामा नगरप्रमुख बस्नेतले दिगो विकासको लक्ष्य हाँसिल गर्न नगरपालिका भित्रका श्रोत र साधनको परिचालनमा ध्यान केन्द्रित गर्न र नगरको आम्दानी वृद्धिका लागि कृषि, पर्यटन पशुपालन लगायतका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । नगरसभामा प्रस्तुत निति कार्यक्रम तथा बजेट नगरसदस्यहरुको छलफलपछि पारित हुनेछ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सुनापती गाउँपालिका रामेछापद्धारा आ.व २०७५÷७६ का लागि  ३४ करोड बजेट विनियोजन ।।

रामेछाप जिल्लाको सुनापती गाउँपालिकाको तेस्रो गाउँसभा आइतबार सम्पन्न भएको छ । सम्वृद्ध सुनापतीको आधार सक्षम सम्वृद्ध स्थानीय सरकार भन्ने मुल

रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाकाद्धारा ४५ करोडको बजेट विनियोजन ।

रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले ४५ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । समृद्ध दोरम्बा गाउँपालिकाको निर्माणको

रामेछाप नरपालिकाको  तेस्रो नगर सभा सम्पन्न , ५७  करोड बजेट  विनियोजन ।। 

कृषि पर्यटन ,सडक खानेपानी हाम्रो पुर्वाधार ,रामेछाप नगर विकासको दिगो आधार भन्ने मुल नाराका साथ रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाले   आर्थिक बर्ष